Alternatieven Regiocentrum

Alternatieven voor het Islamitisch Cultureel Centrum


Maar ook voor de ruim 8000 moslims en samenwerkende moskeebesturen zijn er alternatieven. De behoefte aan wijkmoskeeën op loopafstand wordt beter ingevuld door een wijkgerichte benadering gebaseerd op de bevolkingssamenstelling. Deze wens blijkt uit de inzameling van naar verluidt ruim een half miljoen euro voor de realisatie van een wijkmoskee aan de Sportlaan/ Rijkestraat, Gouda Oosterwei. Het schijnt dat dit bedrag, dat voor deze bestemming ingezameld is, toegevoegd is aan het banksaldo ten behoeve voor de aankoop van het Islamitisch Cultureel Centrum op het PWA- terrein. Dit banksaldo werd op 8 oktober door diverse politieke partijen als bankgarantie opgevat.

De samenwerkende moskeebesturen zouden beter in hun ambities gediend zijn, als een braakliggend industrieterrein herbestemd zou worden. Dit is direct bebouwbaar (voor het moskeegedeelte van het regiocentrum zou op het kazerneterrein het bovengrondse deel van een atoombunker afgebroken moeten worden). De locatie langs de Gouwe ligt voor een regiocentrum ideaal aan de aan de uitvalswegen in plaats van in een woonwijk. Het neemt als bijkomend voordeel meteen overtollig terreinaanbod uit de markt, hetgeen gunstig is voor de vraag/aanbod verhouding. Een ideale locatie zou bijvoorbeeld zijn: de 30.000 m2 aan bushalte viaduct, aan de N207. Met een vrijliggend fietspad, waardoor de fietsveiligheid rondom het Islamitisch Cultureel Centrum gewaarborgd zou zijn. Zo zijn er in de huidige vastgoedsituatie tal van geschikte locaties te vinden voor een regiocentrum langs de uitvalswegen, waaronder de Gentseweg in de Goudse Poort nabij de A12.

Met 12.000m2 extra ruimte ten opzichte van het kazerneterrein heeft het regionale centrum ruimschoots gelegenheid, in de parkeerruimte te voorzien. En men kan dan de groeiambitie naar een capaciteit van 4500 bezoekers handhaven. Dit getal is aangehouden ten behoeve van de opbrengst van de benefietmarathon in mei 2014. Dit heeft de vereniging Gouda Noord zoals het Hoort vernomen van zowel wethouder De Laat (Gouda Positief) en de woordvoerder namens de samenwerkende moskeebesturen Dhr. Boukayouh.


Ideaal gelegen aan de uitvalswegen, met een fietspad en bushalte direct aan de toegang, en met ruim voldoende parkeergelegenheid in te richten, met ook nog eens uitbreidingsmogelijkheden. Een initiatiefnemer voor een groot regiocentrum zou dit verkiezen boven een woonwijk, en een welwillend stadsbestuur zou dit herbestemmen naar Maatschappelijke Functie (thans Bedrijventerrein). Aangezien het terrein leeg is, vindt geen waardedaling van omliggende panden plaats, en er kan direct gebouw worden zonder een deel van een atoombunker te hoeven verwijderen of verkeerstechnische ingrepen te doen voor de ontsluiting.Nog een alternatief, aan de spoorzone.


Spoorzone, mooie open plek, direct bebouwbaar, aan de uitvalswegen, en het is geen prikkelarme zone, zoals op het kazerneterrein benodigd is voor de oorspronkelijke gegadigden De Ark en Gemiva. Maar deze locatie zou het kruispunt bij het Hamstergat richting N207 en A12 vastzetten met stoeten voor bruiloftsten en uitvaarten (zoals een ontsluiting van de PWA-kazerne bij de Bodegraafsestraatweg zou doen) van en naar het regiocentrum.