Alternatieven ICC en AZC

Voor zowel het Islamitisch Cultureel Centrum als het Azielzoekerscentrum zijn ruimschoots voldoende goede locaties voorhanden, die meteen enige verlichting geven wat de enorme leegstand betreft. Gouda was tot 2015 de nr. 1 leegstandgemeente van Nederland met meer dan 75.000 vierkante meter beschikbare ruimte. De stad kan beter voorzien in de opvang van vluchtelingen dan waar het College en het COA de buurt nu mee overvallen. Het College had eerst bewoners moeten spreken en dan hadden we samen de beste locaties kunnen selecteren. Zo ging het in Weert! En in Steenbergen en Stichtse Vecht wordt eerst een enquête gehouden. In Voorschoten wilde de VVD eerst een onderzoek, er wordt her en der naar kantoorlocaties gekeken waar Gouda nummer 1 leegstand in is... Het Gouds College kiest bij het AZC voor dezelfde route als bij het ICC: eerst beslissen, dan melden, daarna desnoods enige beleidsvoorbereiding.

Ook snelle noodopvang kan zonder dat dat ten koste gaat van de kwetsbare scholieren van De Ark en de gehandicapten van Gemiva. De enorme leegstandscrisis kan beter bestreden worden en asielzoekers worden eerder opgenomen in de samenleving als ze verspreid over de stad worden opgevangen.

We doen hier onder enkele suggesties.
Meer suggesties horen we graag van u via de mail.

Het huidige AZC-dossier wordt het fraaist samengevat met de locatie Antwerpseweg 5. Dit voormalige gemeentekantoor had op 20 juli 2015 aan het COA aangeboden kunnen worden, waarmee de volgende zaken allemaal tegelijk gerealiseerd zouden zijn:
- Invulling van de huisvestingsplicht voor school De Ark op de kazerne.
- Combinatie met gehandicaptenzorg Gemiva die gezamenlijk overgangsdoelgroepen had willen bedienen, inclusief leerwerkplekken.
- Zorgwoningen voor senioren.
- Vrijgevallen huurwoningen van de senioren ten behoeve van statushouders.
- Goede locatie voor een AZC, met voorzieningen en het stationsgebied/binnenstad op loopafstand zonder bewoning in de directe omgeving. 
- Vermindering van de leegstand.
- Verbetering van de balanspositie van Gouda, dat ruim € 300.000.000,-- schuld heeft hetgeen momenteel uit WMO-gelden aangezuiverd wordt ten koste vanm mensen die hun noodzakelijke ondersteuning mislopen.
Voor een foto van dit ideale AZC-scenario, zie de Inleiding van onze reactie op het concept-Ombudsmanrapport van 1 juli 2016.

​Pikant detail: in 2018 werd bekendgemaakt dat hier inderdaad een moskee komt (hoewel de parkeernorm niet gehaald wordt).

Mogelijke tegenwerpingen zouden kunnen zijn dat deze vraag niet voorlag en het COA naar de kazerne informeerde. Maar in 2014 lag de vraag naar een gezamenlijke huisvesting van El Wahda met Ark-Gemiva in de kazerne ook niet voor, waartoe het College desondanks en ten koste van de zorgwoningen het initiatief nam met het Principebesluit van 14 oktober 2014. Ofwel: willen is kunnen. Voorts beweerde de burgemeester herhaaldelijk dat het COA liever kazernes dan kantoren heeft, maar hij weet dat de kazerne in Gouda Noord een kantoorcomplex is, namelijk een commandocentrum zonder slaapzalen voor een bataljon of regiment.
 


Hieronder nog enkele alternatieven die voor alle betrokkenen beter zouden uitpakken:


Nabij het spoorviaduct Hamstergat is gemeentegrond vrij, echter de burgemeester lichtte op de Inloopavond van 23 oktober toe dat het minder oplevert als het aan het COA verkocht wordt dan aan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of een zorginstelling. Het Bestemmingsplan zou ervoor gewijzigd moeten worden, maar dat kan, al kost dat tijd (het waren ooit volkstuintjes). Opmerkelijk dus dat het vooral een centenkwestie lijkt te zijn waar wijk, Ark/Gemiva en verhoopte zorgwoningbewoners op het PWA-terrein voor opdraaien.
Het COA meldde op dezelfde Inloopavond de kazerne te verkiezen om de snelle beschikbaarheid en de geringe verwervingskosten. School de Ark, waar de gemeente een huisvestingsplicht voor heeft, zit in een afgekeurd gebouw waar de Onderwijsinspectie niet veel langer meer me in zal stemmen. Van twee kanten is het dus een financiële afweging ten koste van alle bestaande plannen en mogelijkheden, terwijl de Spoorzone braak ligt in afwachting op een bieder.
Hierbij perfect aansluitend: 'Wonen in container die mee terug kan zodra het veilig is'

Pikant detail: later volgde inderdaad een poging hier een moskee te vestigen. Die werd in 2018 vooralsnog afgeblazen.Doesburgweg, bijna 18.000 (!) vierkante meter dus even omvangrijk als de PWA-kazerne maar met minder buitenterrein en zonder atoombunker.
Gebouw "De Schotel", Harderwijkweg 3-11, 3.161 vierkante meter. Drie gebouwen aan een toegangsrit, ideaal om schaalgrootte te combineren met spreiding van subgroepen.
Groningenweg, vml Ortec, 5.000 vierkante meter
Antwerpseweg 1, 2502 vierkante meter. Als alternatief in beeld voor De Ark maar inmiddels verworven door de As Salaam moskee uit Gouda Oost. Goede locatie want verloopt zonder protest. Het is nog even afwachten of dit alles doorgang vindt want de door El Wahda ontvreemde 600.000 euro collectegeld moet nog retour komen.
Antwerpseweg 2, 1215 vierkante meterAntwerpseweg 3, 1449 vierkante meter 
Stavorenweg 4, 2173 vierkante meterStavorenweg 6, 2543 vierkante meter
Tielweg 5, 5579 vierkante meterPiazza, Groningenweg 8, 2850 vierkante meterLeegstaand Jozefpaviljoen, geschikt voor spreiding en integratie en
minder geschikt voor grote opvang want middenin een woonwijk.Leegstaand verpleeghuis Bloemendaal, geschikt voor spreiding en integratie en
minder geschikt voor grote opvang want middenin een woonwijk.Leegstaande voormalige bibliotheek, naast winkelcentrum Bloemendaal,
geschikt voor spreiding en integratie en mooi, middelgroot pand.