Democratie zegeviert met 18-17

Na 2.500 uur vrijwilligerswerk met name in de politieke arena, was Mission Impossible deel I geklaard en was er weer ruim baan voor de zorgwoningen, de school voor zeer moeilijk lerende kinderen de Ark en gehandicaptenzorg Gemiva. Helaas kwamen stadsbestuur en COA de vestiging van een AZC overeen, waardoor de zoektocht voor de Ark - waar Gouda als gemeente huisvistingsplicht voor heeft - weer opnieuw moest beginnen, na inmiddels veertien jaar van halve oplossingen. Na 350 uur vrijwilligerswerk onzerzijds, vooral gericht op een degelijke informatievoorzieing richting COA en het ondersteunen van het werk van de Ombudsman, was ook Mission Impossible II tot een goed eind gebracht.
Het ging voor de Ark inmiddels te lang duren. De oprichting van het Bewonersplatform Gouda Noord (niet te verwarren met de huidige Stichting Bewonersplatform Gouda Noord) door de ingehuurde projectleider Lars Pijlman deed beide instanties het perk verlaten. De komst van het AZC zou nu immers door enkele buurtbewoners (en twee uit een andere wijk) gefaciliteerd worden met een voorwaardenpakket. Na overleg tussen Gouda Noord zoals het Hoort en het COA tijdens de teruglopende migrantenstroom werd het plan alsnog afgeblazen. Wat volgde was langere leegstand (antikraak) en tijdelijk gebruik door school de Goudse Waarden.
Thans loopt Mission Impossible III​: ervoor zorgen dat de uiteindelijke invulling van het terrein in goede handen komt, transprant en planologisch inpasbaar. Zoals het Hoort.
​Maar wat is er zo impossible aan het afwachten welke projectontwikkelaar ermee aan de slag mag, die sowieso woningen zal plaatsen om het rendabel te maken? Het volgende. Er zijn tal van duivelse dilemma's: beperkte bouwhoogte betekent minder woningen, hoog bouwen levert veel doorstroom op vanuit vrijkomende woningen en helpt de wachtlijsten te verkorten maar geeft enorme verkeersdruk en veiligheidsvraagstukken. Voetbalparkeerders van het tegenoverliggende Olympia en bezoekers kunnen straks niet meer terecht, en als de ontwikkelaar hier rekening mee moet houden komt er een slagboom, dus sowieso meer parkeerdruk in de wijk. Het stadsbestuur opperde in 2014 al, tijdens Mission Impossible I, dat invoering van parkeervergunningen dat kan ondervangen. Dan draaien de bewoners dus voor andermans planwinst op. En wat doen we met de wederzijdse inkijk wat de Wibautstraat-flatjes betreft? Tal van dilemma's doemen op. Gelukkig heeft Gouda Noord zoals het Hoort zitting in de Bewonerswerkgroep. Maar makkelijk is het allemaal niet. We zullen in ieder geval de bussluis blijven verdedigen en gebruiksmogelijkheden van de atoombunker aandragen. 

 

N.B. de tweets die donderdag 12 mei 2016 rondgestuurd zijn, aansluitend op een artikel in het AD met enkele onzorgvuldige citaten, zijn niet afkomstig van onze voorzitter, al staat zijn pasfoto erbij. Er is aangifte gedaan bij de politie en Twitter USA is op de hoogte gesteld.

Op 8 juli is de schimmige doorverkoopconstructie waartoe het college op 14 oktober 2014 initiatief nam, weggestemd. Wat zou volgen, was de vrije verkoop van het kazernecomplex. Helaas zijn we er nog niet.

Vluchtelingen welkom, op de beste locaties

Niet als speelbal van politieke spelletjes en achterkamertjes. Wij zetten ons in om het College te bewegen de beste keuze voor de stad én de vluchtelingen te maken. Helaas hebben de burgemeester en wethouders weinig geleerd van de hele discussie rond de PWA-kazerne:

 1. Er wordt weer niet overlegd met de buurt of de stad vóórdat de beslissing wordt genomen.
 2. Betere locaties zijn beschikbaar, worden totaal niet bekeken. Er staat 75000 vierkante meter leeg.
 3. Schaal en impact op de wijk zijn totaal niet duidelijk.
 4. Waarom 500 mensen in een wijk met 5000 bewoners? Waarom geen spreiding?
 5. Een gesprek is niet mogelijk, dat wordt zelfs geweigerd. Slechts een 'inloopavond' en een gemeentelijk Bewonersplatform waarin van de 500 voor (minimaal) tien jaar niet afgeweken moet worden: die "staat niet ter discussie".
 6. School de Ark voor zeer moeilijk lerende kinderen is weer de dupe, die nu al 12 jaar wacht op goede huisvesting.
 7. En waar is het toegezegde gesprek met het college om de relatie te herstellen?
 8. Waarom wordt een Gouda-brede kwestie afgewenteld op een wijk die het laatste jaar al zoveel heeft meegemaakt?
 9. Wij hebben in Gouda Noord altijd de komst van De Ark met de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en de gehandicaptenzorg Gemiva en zorgwoningen met leerwerkplekken op de PWA-kazerne toegejuicht. Dat plan wordt voor de tweede keer door dit College in de wielen gereden.

In Gouda zijn betere leegstaande locaties beschikbaar, zie alternatieven die minder verbouwd hoeven worden en dus de samenleving minder geld kosten:

 • Oude Jozefziekenhuis
 • Verpleeghuis Bloemendaal
 • Oude Belastingkantoor
 • Pand Goudse Poort dat grootschalige geconcentreerde vestiging mogelijk maakt
 • Drie panden aan de Harderwijkweg met gezamenlijke toerit, voor middelgrote gecompartimenteerde opvang
 • De voormalige gemeentepanden nu alles samengetrokken is in het Huis van de Stad ("De Stroopwafel")
 • Talloze andere kantoorpanden. Totaal 75.000 vierkante meter.

Meer suggesties horen we graag van u via de mail.

Juist het spreiden van de vluchtelingen is beter voor de stad. Vluchtelingen moeten worden opgevangen en dat kan ook in Gouda. Als de burgemeester zijn inwoners op het oog had, dan had hij zodra hij het verzoek binnenkwam, het besproken met de bewoners en hadden we samen de beste lokaties kunnen selecteren. Zo ging het in Weert ook. In Steenbergen en Stichtse Vecht wordt eerst een enquete gehouden. In Voorschoten wilde de VVD eerst een onderzoek, er wordt her en der naar kantoorlocaties gekeken waar Gouda nummer 1 leegstand in is... Het Gouds College kiest voor dezelfde route als in de vorige keer: eerst beslissen, dan melden, daarna desnoods enige beleidsvoorbereiding.


De website van vereniging Gouda Noord zoals het Hoort is opgezet om iedereen te voorzien van informatie over de effectieve strijd die geleverd wordt tegen het Goudse wanbestuur inzake de herbestemming van de Prins Willem Alexanderkazerne.

De vereniging stelt zich ten doel het College te bewegen een ordentelijke herinrichting te faciliteren met daarbij oog voor de fietsveiligheid van de scholieren, de buurtbewoners, de cliënten van De Ark en Gemiva en de stadsfinanciën. Als De Ark en Gemiva inmiddels definitief andere plannen hebben door de hele gang van zaken, kan ook onverkort voor de beoogde zorgwoningen gekozen worden, die dankzij doorstroming ook weer woningen elders vrijspelen, onder meer voor statushouders.

De vereniging is niet verbonden met welke extremistische of radicale organisatie dan ook, en is bezorgd over de inmenging van dergelijke organisaties in deze kwestie.

Laatste nieuws