Alternatieven kazerne

B&W heeft de zogeheten ABC-constructie gekozen, waarbij
A het Rijk een stuk vastgoed via
B de gemeente aan
C de eindgebruiker doorverkoopt.
Zo heeft de gemeente meer grip op het eindgebruik dan in geval van vrije verkoop. Als het een grote maatschappelijke invloed betreft, kan het Rijk een ABC-scan houden, zodat de buurtbewoner zelf suggesties aan kunnen dragen. Het bestuur heeft hier niet op aangedrongen, terwijl het blijkens de verplichte adviesronde in de gemeenteraad (8 oktober 2014) wel een zaak van grote maatschappelijke invloed betreft.

De vereniging is wél geïnteresseerd in de mening van de bewoners en stelt daarom een eigen onafhankelijk onderzoek in. De vereniging hoort graag suggesties van bewoners. Zie de advertentie. Hou daarbij wel rekening met de planologische inpasbaarheid en het verkeer.
Stuur een mail met uw idee naar:
secretaris2@goudanoordzoalshethoort.info
Let op .info want wij informeren de burgers wèl.


De volgende suggesties zijn tot nu toe verzameld:

 • Een stemlokaal zodat we op een lokale partij kunnen stemmen die wél naar stadsbewoners luistert in plaats van dat antwoorden op bewonersvragen steeds uitgesteld worden tot na de eindbeslissing, en als die beslissing opschuift schuift de beantwoording mee. En als de beantwoording dan uiteindelijk toegezegd wordt voor een latere datum, vervroegen ze de eindbeslissing. Zo kunnen we niet weten wat er met de wijk gaat gebeuren, behalve dat er een regiocentrum voor 1.500 mensen komt voor zeven dagen per week, terwijl het in Oosterwei al niet in de hand te houden is met een moskeetje van een zevende van die omvang. Dus graag een stemlokaal zodat we op een andere lokale partij kunnen stemmen dan Gouda Positief, lijkt me een mooie plek om in 2018 het vakje rood te maken.
  Naam bekend bij de redactie
   
 • Kan er een Fablab komen, dus een technieklokaal met 3D-printers, voor de nabijgelegen scholen en jongeren in de buurt die daar ontwerpen kunnen maken en/of downloaden en dan voorwerpen kunnen printen? Dat trekt jongeren de techniek in. Het zou zelfs met ingezameld kunststof als grondstof kunnen. Gemiva komt dinsdagen en donderdagen langs de deur om papier en glas op te halen, zodat er een zinvole wandeling is richting papier- en glascontainer. Zouden ze niet ook plastic kunnen inzamelen, of gebruik het gescheiden gehouden plastic van De Ark/Gemiva en de scholen, bijvoorbeeld de koffiebekertjes?
  Naam bekend bij de redactie
 • Mooie maatschappelijke bestemmingen voor de vrijkomende kazerne zijn, behalve uiteraard een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, een Medisch Kinderdagverblijf met dagbesteding, Beschermd Wonen waar Gouda onlangs regiofunctie voor gekregen heeft, een buurthuis nu de Noorderzon dicht is, een Vrijheids- & Democratiemuseum.
  Naam bekend bij de redactie
   
 • Jongerenhuisvesting, vanwege de aanwezige onderwijs- en sportvoorzieningen in de buurt.
  Het type functie is natuurlijk geheel afhankelijk van de hoofddraagstructuur van het gebouw. Maar dit type gebouw lijkt mij relatief makkelijk te transformeren naar huisvesting voor jongeren.
  Een collectieve daktuin, met bijenkorfen en zonnepanelen op het dak. Doorbraken door de gevels t.b.v. de individuele buitenruimten (balkons). Een tweede huid om het gebouw, frisse uitstraling en energieneutraal. En gebouw en landschap dient met elkaar verweven te worden (groen!).
  Naam bekend bij de redactie
   
 • Een goede maatschappelijke herbestemming van de PWA kazerne met bijbehorend terrein, inpasbaar in onze wijk is de vestiging van:
  - een medisch kinderdagverblijf
  - een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen t/m 18 jaar
  - begeleid wonen/gezinsvervangend huis voor (jong)volwassenen met een beperking
  - gezondheidscentrum: huisartsen-, tandartsen-, mondhygiënisten- en fysiotherapiepraktijk, maatschappelijk werk, coachingbureau, budgetbureau etc.
  - (sport)accomodatie: oefen(gym)zaal, die door verschillende verenigingen/particuliere initiatieven gebruikt kan worden voor sport, dans en muziek.
  - buurthuis
  - sociale huurappartementen voor starters en 50+: deze voorziening is nauwelijks aanwezig in onze wijk.
  - gedeeltelijk openbare parkeervoorziening ten gunste van de wijkbewoners en bezoekers van nabijgelegen scholen en sportverenigingen.
  Geen geschikte herbestemming van de PWA kazerne, gezien de infrastructuur rondom de locatie in een woonwijk en bijbehorend parkeergelegenheid zijn:
  * een groot cultureel centrum voor (pop)concerten, festivals, films etc., die plaats biedt aan meer dan 700 personen
  * een sportaccomodatie, die plaats biedt aan meer dan 700 personen
  * een groot geloofscentrum, die plaats biedt aan meer dan 700 personen
  Naam bekend bij de redactie
   
 • In reactie op de advertentie zou ik de 2 bestemmingen Dagbestedingen en Beschermd wonen, waar Gouda onlangs een regiofunctie voor heeft gekregen, extra willen belichten.
  Als medewerker in de gehandicaptenzorg zie ik het terrein in een schoolrijke omgeving uitgerust met een fietsreparatiewerkplaats annex lunchroom waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder het mom van jobcoaching werkzaam kunnen zijn. Zie bijlage 1 en bijlage 2.
  Mogelijkerwijs zou een aanvullende bestemming voor de lunchroom kunnen zijn: buurthuisactiviteiten die voorheen plaatsvonden in de Noorderzon. Overkoepelend zou Gemiva-SVG groep de aangewezen persoon kunnen zijn om een en ander vorm te geven.
  Mocht de keuze op Beschermd Wonen vallen, al dan niet in combinatie met Dagbesteding, dan biedt het terrein ruimte voor een unieke woonlocatie zoals deze gepresenteerd is in een NCRV-reportage waarbij dementerende mensen zich binnen een ommuurde plek vrijuit kunnen bewegen met eigen supermarkt, bioscoop en andere faciliteiten, alsmede hofjesachtige plantsoenen en één entree.
  Deze pilot geniet internationale belangstelling en qua maatschappelijke bestemming niet misstaan op het c.v. van de Gemeente Gouda.
  Naam bekend bij de redactie
   
 • De Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat heeft meer leerlingen dan het gebouw aan capaciteit heeft. Er is een gebrek aan lokalen en tijdens de pauze is de aula niet groot genoeg om allemaal te kunnen eten.
  Het zou geweldig zijn als de Goudse Waarden een aantal lokalen en een aula in de PWA kazerne (een dependance) kan realiseren. Dit is op loopafstand en voorziet in het tekort van de school. In de aula kunnen leerlingen van De Ark een werkleertraject doen, door bv. het koken van een pan soep, verkoop van broodjes, melk en het netjes houden van de aula etc.
  Naam bekend bij de redactie
   
 • Er komen per dag duizenden scholieren op de fiets naar school, in de omgeving van de Groen van Prinsterersingel. Als een scholier een lekke band heeft, zal hij/zij de band zelf moeten plakken of vragen of iemand hem/haar met de auto op kan halen en de fiets naar huis vervoerd kan worden. Als een scholier 's ochtends met een lekke band op school aankomt, is het fijn dat hij/zij de fiets naar de PWA kazerne kan brengen, waar leerlingen van de leerwerkplaats van De Ark de band kunnen plakken en de scholier 's middags op z'n fiets weer naar huis kan fietsen. Tevens kan de fietswerkplaats fietsverlichting en batterijen verkopen en deze monteren op de fiets, zodat de scholieren zichtbaar zijn op de fiets.
  Naam bekend bij de redactie
   
 • Cultureel centrum waarin naast huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut, ook kapper pedicure, boekruilpunt, lunchcafé, muziekschool, overdekte wekelijkse minimarkt met bv. bloemist visboer en groenteboer, fietswerkplaats en orthodontist.
  Voor leerlingen is het prettig als de orthodontist dichtbij de school is, zodat het schoolverzuim tot een minimum beperkt kan worden en de scholier in de pauze een bezoek aan de orthodontist kan brengen.
  De fietswerkplaats en het lunchcafé kunnen beheerd worden door de leerlingen van De Ark als leerwerkplaats.
  De minimarkt zoals bv. bloemist, visboer en groenteboer geven een gezellig dagdeel aan het cultureel centrum en De Ark en Gemiva. Dit kan bv. gecombineerd worden met optredens van bv muzikale talenten van De Ark en leerlingen muziekschool. Dit is gezellig voor zowel de leerlingen/bezoekers van De Ark/ Gemiva als voor de buurtbewoners. De buurtbewoners kunnen op loopafstand boodschappen doen en kunnen genieten van de muziek en gezelligheid. Dit zal sfeer geven voor mn. de ouderen van de wijk.
  Naam bekend bij de redactie
 • Kan er een Fablab komen, dus een technieklokaal met 3D-printers, voor de nabijgelegen scholen en jongeren in de buurt die daar ontwerpen kunnen maken en/of downloaden en dan voorwerpen kunnen printen? Dat trekt jongeren de techniek in. Het zou zelfs met ingezameld kunststof als grondstof kunnen. Gemiva komt dinsdagen en donderdagen langs de deur om papier en glas op te halen, zodat er een zinvole wandeling is richting papier- en glascontainer. Zouden ze niet ook plastic kunnen inzamelen, of gebruik het gescheiden gehouden plastic van De Ark/Gemiva en de scholen, bijvoorbeeld de koffiebekertjes?
  Naam bekend bij de redactie