Bewonersvragen

De informatieverstrekking inzake het AZC is in de vorm van twee inloopavonden uitgevoerd (zie button Historisch Overzicht). Deze avonden zijn door Gouda Noord zoals het Hoort aangegrepen om het COA te informeren over de voorgeschiedenis, waarover ze op 20 juli 2015 duidelijk niet op de hoogte gesteld waren. Ook moest nog gemeld worden dat het een kantoorgebouw is en geen legerbasis met slaapzalen, hetgeen toch de voorkeur van het COA is. Zo voorzag Gouda Noord zoals het Hoort het COA van zeer waardevolle informatie. Maar toen was het proces al in gang gezet door de toezegging van het College mee te werken, op 20 juli 2015. Het algemene beeld was dat er weinig informatie te verkrijgen was over wat er de wijk te wachten staat en kritische vragen over het proces geen afdoende respons kregen.

 

In het vorige dossier was er een vergelijkbare aanpak van het College:

Op 20 februari 2015 heeft het college een poging gedaan antwoorden te geven.
Hier de antwoorden op de vragen van de gemeenteraad en hier onze reactie,
en hier de antwoorden op de vragen van de bewoners en hier onze reactie.

Een belangrijke vraag die de buurt heeft is de volgende:


Hoeveel bezoekers heeft het IC maximaal?
Uit het visiedocument van de verenigde moskee. Paragraaf 3:
"De moskee As Salaam telt momenteel ongeveer 550 leden/gezinnen."
"De moskee El Fath telt momenteel ongeveer 300 leden/gezinnen. "
"Moskee An-Nour telt momenteel ongeveer 350 lezen/gezinnen. Het aantal bezoekers ligt hoger."
"De leden betreft de gezinshoofden."

Alle leden optellen geeft 1200 mensen. Als dan ook de laatste opmerking gelezen wordt betreft het dus ten minste 1200 mannen. Toen de website van el wahda weer online kwam stond er vermeld 1500 mannen en 500 vrouwen. Men gaat natuurlijk niet een gebedszaal bouwen voor 1000 mannen. Dan heb je van begin af aan al 200 plaatsen tekort. Plus nog minstens 350 vrouwen uit Oosterwei erbij die een plek moeten krijgen en de jongeren. Het gaat gewoon om 2000 bezoekers voor de gebedszaal. Op de huidige website staat: “Het aantal verwachte bezoekers verschilt per gebed, van enkele tientallen bij een ochtendgebed op een doordeweekse dag tot ca. 2000 op de islamitische feestdagen.”
Dat is dus het werkelijke grootte van de gebedsruimte. Daarnaast zijn er nog de overige ruimtes van het islamitisch centrum, dus exclusief het gebedshuis.
20 Leslokalen – hoeveel personen per leslokaal?
10 reservering/reserveruimtes – hoeveel personen per ruimte/lokaal?
Diverse bijeenkomstruimtes te weten: conferentie-, activiteiten- en ontmoetingsruimten. – hoeveel personen per ruimte?
Werkruimtes – hoeveel personen per ruimte?
Creche/kinderopvang – hoeveel kinderen?

 

Dus hoeveel bezoekers heeft het IC maximaal?

 

Zie hier de reactie van dhr Boukayouh op 2 maart. Hij zegt: "1500 normaal en bij feesten meer." Dus het maximum aantal bezoekers van 1500 is niet gegarandeerd. Hij ontkent ook niet het genoemde aantal van 2000. Voor de volledigheid, in de wijk wonen iets meer dan 5000 mensen.

 

 

En op 1 oktober zegt hij nog maximaal 1500 en daarna gaan we uitbreiden. Binnen een half jaar gerealiseerd. Da's snel.

Een andere belangrijke vraag die de buurt en de raad heeft is de volgende:


Gaan de bestaande drie moskeeën sluiten?

 

  

In het eerste fragment zegt dhr Boukayouh op 17 december dat de afspraak is gemaakt dat ze gaan sluiten. Amper 2 maanden later, op 16 februari zegt hij dat hij niks kan garanderen! Een verwachting van min of meer uitgewoond?

 

Waarom is het rapport over de herkomst van het geld geheim?

 

  

 

Dus de wethouder zegt links dat het moet van PWC en rechts zegt PWC dat het moet van de wethouder.
En alleen het college kan de uitkomst van het onderzoek in perspectief plaatsen? Zo moeilijk is dat anders niet. Waar komt het geld vandaan?
En als je het héle onderzoek openbaar maakt, hoeven wij niet selectief te citeren.
En dan nog dit:

 

 

Dus de herkomst van het verzamelde contant geld is niet onderzocht. Dat is wel een kwart tot een derde van het totaal. Hoe is er dan duidelijkheid?
En als je het niet onderzoekt heb je geen indicaties dat het verkeerd is. Dat is logisch. Je moet wel juist onderzoek doen om dat zeker te weten.

Eén vraag verdient hier bijzondere vermelding:
waarom roept het college zoveel problemen af over de wijk door deze ongelukkige locatie voor zo´n grootschalige accomodatie te laten kiezen?

 

 

De vraag van Jan de Koning van Gemeentebelangen Gouda is dus waarom er zo'n haast was in oktober. Kijk goed, daar geeft de wethouder geen antwoord op.
En moet de wethouder uitzoeken wat de bewoners hebben gevraagd? Heeft hij die vragen niet gewoon opgeschreven?

Overigens ziet het er slecht uit voor de voorwaarden die het bestuur aan de ABC-doorverkoop gesteld in de Raadsmemo van 9 september 2014 heeft:

 • geen financieel risico
  is inmiddels niet gelukt nu er zoveel ambtelijke kosten gemaakt worden om het onvolledige plan van het bestuur van het ICC waar geen verkeersplan bij zat hiervan te voorzien op kosten van de gemeenschap. Plus dat veel kosten zullen zijn gemoeid met de infrastructurele aanpassingen buiten het hek.
 • geen juridisch risico
  is inmiddels kansloos nu er een bewonersvereniging opgericht is om het wanbestuur met juridische middelen aan te pakken;
 • duidelijkheid over de herkomst van het geld
  lijkt er niet te komen, dit is namelijk een van de vele bewonersvragen die onbeantwoord bleven. Het rapport over het geld is slechts gebaseerd op een onderzoek naar de administratie van El Wahda en de 3 bestaande moskeeën.

  Bij deze legt de vereniging enkele alternatieven voor:
  • 1) Voorzien in de visie en ambitie van de moskeebesturen en een Islamitisch Cultureel Centrum met regiofunctie toelaten op een geschikte locatie, dus langs uitvalswegen en met voldoende ruimte. Het braakliggende terrein aan de Halte Viaduct (Goudse Poort) bijvoorbeeld is ideaal vanwege de mogelijke pendeldienst zoals Arriva ook heeft met voetbalsupporters (alle haltes opstappunt, rotonde voorbij Viaduct als keerpunt). Dit neemt meteen 30.000 m2 overaanbod uit de bedrijfsterreinenmarkt en voorkomt een bezuinigings-golf wegens aanvullende inframaatregelen rond de PWA-kazerne.
  • 2) Voorzien in de behoefte van de moskeebezoekers en enkele nieuwe kleine wijkmoskeetjes op loopafstand toelaten in de wijken waar veel moslims wonen. Inmiddels heeft de moslimgemeenschap veel geld ingezameld.