Democatie?

In plaats van de paragraaf in het Coalitieakkoord van 5 juni 2014 gestand te doen, waarin sprake is van burgerparticipatie en de ondersteuning vanuit de gemeente hierin, worden een Wijkteam in oprichting, namelijk Ouwe Gouwe, en een bewonersvereniging met volledige rechtsbevoegdheid, namelijk Gouda Noord zoals het Hoort, buiten de AZC-discussie gehouden. Als alternatief wordt een gemeentelijk Bewonersplaform opgericht, waarin de capaciteit van 500 en de duur van tien jaar niet ter discussie staan.

Niet alleen de bewoners worden buiten spel gezet en geschoffeerd. Ook de Gemeenteraad wordt beperkt in zijn rol van democratische controle, bijvoorbeeld door de snelle toezegging van 20 juli 2015 aan het COA dat er meegewerkt zal worden aan de vestiging van een AZC, terwijl de Raad en de omwonenden dan van niets weten. Dat is twaalf (!) dagen na afsluiting van de ´megamoskeediscussie´.

In dat dossier toonde het College al diverse malen de gehanteerde bestuursstijl. Wethouder Tetteroo (PvdA) verklaarde tijdens de ¨megamoskeediscussie¨ herhaaldelijk dat hij met de buurt in gesprek wilde en dat hij het vertrouwen wil herstellen. Maar de AZC-procedure draait al maanden volop en er volgt nets anders dan een portefeuillehouderscaroussel van burgemeester Schoenmaker naar wethouder Niezen. Zoals in het vorige dorrier ook wethouders De Laat (Gouda positief), Bergman (D66), Niezen (Groen Links), en uiteindelijk Tetteroo (PvdA) elkaar het stokje doorgaven. Zo is democratische controle van verantwoordelijkheden en handelingen voor zowel burgerij als de Gemeenteraad lastig.

De visie op lokale democratie wordt door D66 in beeld gebracht:
Links de belofte van wethouder Bergman op 5 november 2014 om het advies van de Raad op te volgen inzake het Islamitisch Cultureel Centrum. Rechts dat het proces onverminderd voortgaat nadat de stemming onverwacht ongunstig uitpakt.

 

  

 

De raad is niet verdeeld zoals de wethouder beweert. 18 voor, 17 tegen.
De motie riep het bestuur op het oorspronkelijke plan van de Ark/Gemiva van 2012 uit te voeren, dus inclusief seniorenwoningen. Deze woningen dreigen nu geschrapt te worden om plaats te maken voor het moskeegedeelte van het Islamitisch Cultureel Centrum.

Voor de duidelijkheid de uitslag van de stemming: