Fietsveiligheid

Het thema Fietsveiligheid lijkt niet te spelen bij de AZC-discussie. Het verplaatsen van de bussluis ten behoeve van gescheiden ingangen is immers niet aan de orde en van de scholierenroute wordt dus geen doorgaande sluiproute voor autoverkeer gemaakt. Tijdens de ´megamoskeediscussie´ speelde het echter volop.

 

Het kazerneterrein heeft zijn toegang aan de Groen van Prinsterersingel. Dit is dankzij de bussluis een relatief veilige fietsroute. Toch is het een straat waar de meeste fietsongelukken gebeuren in heel Gouda, die samen met Leiden volgens de Fietsersbond, de meest fietsonveilige stad van Nederland is.
Dat er zoveel ongelukken gebeuren in een vrijwel autoloze straat, komt door het bijzonder intensieve gebruik door de 10.000 fietsbewegingen per schooldag. Rondom de Groen van Prinsterersingel Gouda zijn namelijk maar liefst vijf middelbare scholen gevestigd. Gouda Noord zoals het Hoort telde bij een peiling 1.200 fietsbewegingen tijdens de spits, het door het College ingehuurde Grontmij liet de teller opmerkelijk genoeg op gemiddeld 400 eindigen.

De vereniging stelt zich op het standpunt dat het opofferen van de verkeersveiligheid van de scholieren van vijf scholen ten behoeve van een grootschalige publiekstrekker onacceptabel is.

 

"Verkeersonderzoek"
Inmiddels is op 5 februari 2015 het "verkeersonderzoek" openbaargemaakt. Het college heeft getracht op 2 december het plan er definitief door te krijgen, maar eerst moest er een degelijk verkeersonderzoek komen. De onderzoeksvraag werd pas bekend met het openbaar maken van het conceptrapport van de Grontmij. Toen bleek dat het geen verkeersonderzoek was, maar een ontsluitingsadvies op basis van 3 door het college voorgestelde varianten.
Dit blijkt nauwelijks in te gaan op de fietsveiligheid, en is bovendien gebaseerd op verouderde gegevens, namelijk voordat de scholen Meander en Vroman erbij gekomen waren. Ook wordt de woonwijk als parkeergelegendheid voorzien, met de aanmerking dat het Islamitisch Cultueel Centrum dan de bezoekers moet oproepen liever niet in de wijk te parkeren. Hoe dit met bruiloften en uitvaarten zal moeten verlopen, blijft ongewis.
Bovendien wordt uitgegaan van drie feesten per jaar, en is de moskee als ijkpunt genomen, niet het cultureel regiocentrum als geheel. Vervolgens is de conclusie gebaseerd op rekenregels in plaats van reële praktijksituaties van heden en toekomst, na de eventuele planrealisatie.
Lees in dit verband ook de reactie van wijkteam Plaswijck en de kritiek van de fietsersbond op het verkeersonderzoek.

De vereniging stuurde aan op een gesprek met betreffende wethouders namelijk Niezen (Groen Links) van Verkeer en Tetteroo (PvdA) van Ruimtelijke Ontwikkeling, waarbij de vereniging zal aantreden geruggensteund door de Fietsersbond.
Dat gesprek is op 3 maart 2015 geweest. De wethouders weigeren op onze punten in te gaan en vertrokken binnen een uur uit de vergadering.