Lid worden

1) Hoe meer leden hoe sterker onze stem.
We moeten als bewoners onze stem laten horen.
Die stem klinkt het best als we ons verenigen. Sluit je aan.
In georganiseerd verband, krijg je veel meer voor elkaar. Iedereen die woont en/of werkt in Gouda is welkom, omdat dit alle mensen die wonen en werken in Gouda aangaat. Dezelfde wethouders beslissen over heel Gouda.

2) Hoe meer leden, hoe meer middelen de vereniging kan inzetten.
De vereniging kost geld. Deze website, flyers en de bestuursjurist zijn onder andere uitgaven die gemaakt moeten worden. De tijd van de bestuursleden wordt geheel belangeloos ter beschikking gesteld.

3) Hoe meer leden, hoe meer er gedaan kan worden.
Vele handen maken licht werk. Naast de stem en het geld is er ook veel werk te doen. Wanneer u zich aansluit kunt u uw expertise en ervaring inbrengen.

4) Als lid heb je stemrecht binnen de vereniging.

Lid worden
Om lid te worden stuur je een mail met je naw gegevens + je geboortedatum naar:
secretaris2@goudanoordzoalshethoort.info
Let op .info want wij informeren de burgers wèl.
De gegevens van de leden worden niet gedeeld met buitenstaanders.

Investering
De contributie is 15,- euro per kwartaal. Lidmaatschap van de partner is gratis. Dat is wel een apart lid. Het lidmaatschap wordt automatisch per kwartaal verlengd.
Iban NL60INGB0006710467
Tnv Gouda Noord zoals het Hoort

In maart 2015 zou de eindbeslissing over de herbestemming moeten vallen; men zou dus vanaf het passeren van de statuten op 22 december maar één enkel kwartaal lid kunnen zijn.
Als transparante organisatie wijst Gouda Noord zoals het Hoort er echter nadrukkelijk op dat de vereniging hierna blijft bestaan om de sociale samenhang in de buurt te bevorderen en dus stilzwijgende verlenging waarschijnlijk is. In eerste instantie trachtte het stadsbestuur de herbestemming er begin oktober doorheen te laten glippen. Na buurtprotest en het afdwingen van onderzoek dat benodigd is voor een dergelijke grootschalige ingreep, werd de beslisdatum 2 december, gevolgd door beantwoording van de bewonersvragen half december.

Eind november werd bekendgemaakt dat het maart 2015 wordt, waarbij beantwoording van bewonersvragen ook uitgesteld werd (!). Het gebrek aan regie bij het stadsbestuur en de mogelijkheid van juridische maatregelen vanuit Gouda Noord zoals het Hoort, betekenen dat leden de pagina Nieuws goed moeten volgen en eind maart moeten beslissen of de stilzwijgende lidmaatschapsverlenging gewenst is.
Zeker bij het achterwege blijven van democratisch stadsbestuur en degelijk ruimtelijk beleid, of het te laat beantwoorden van de bewonersvragen, zal het herbestemmingsproces verder verlengen.
Daarnaast is het mogelijk lid te blijven en met elkaar een hechte buurt te vormen.