Sponsoring door tanken

Sponsor de vereniging door te tanken bij de Baanderij!

Via tankstation voor goede doelen De Baanderij kun je allerlei organisaties uit het ´maatschappelijk middenveld´ sponsoren, waaronder onze vereniging voor transparant bestuur en planologische degelijkheid. Het werkt als volgt:

Als je al een Baanderij-tankpas hebt, kun je via info@DeBaanderij.nl melden hoeveel cent per getankte liter je doneert. Dat wordt periodiek overgemaakt aan onze vereniging.  Aangezien De Baanderij korting geeft op de brandstof (in april 2016 bijvoorbeeld 13 cent op diesel, 15 op Euro95-benzine en 20 cent op LPG), is het voor iedereen gunstig.
Heb je nog geen pas, dat kun je die aanschaffen: voorbij de pomp het hek door en aan de rechterzijde is het kantoor. Het adres is Industriestraat 1, Gouda (aan het water aan de overzijde van de toerit naar de Goudkade).

Het is belangrijk een goede kasreserve op te bouwen, zodat we langs publicitaire en juridische kanalen transparant stadsbestuur en planologische degelijkheid kunnen afdwingen. Zoals het Hoort.