Werkwijze

De vereniging werkt op 5 manieren:

 1. De stem van de bewoners duidelijk laten horen bij het College, in de Gemeenteraad en in de media, onder meer met advertorials.
 2. Aangeven waar bestuurders hun taken verzaken.
 3. Wijzen op belangen die tot nu toe zijn vergeten. Bewoners, fietsers, cliënten van de Ark/Gemiva en de moslims van Gouda Noord, die met de zaak verlegen zitten en liever een wijkmoskeetje op loopafstand hebben. Er is contact met het COA, zoals er destijds ook contact gelegd met initiatiefnemende moskee, zie historisch overzicht 12 december.
 4. Openheid van zaken afdwingen, indien nodig door WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur).
 5. Desnoods met juridische stappen een democratisch proces en degelijk bestuur afdwingen.


We hebben op de Ledeninfo-avond van 13 april 2015 verteld wat er allemaal in die ruim honderd uur vrijwilligerswerk per week gebeurt:

 • Website voortdurend uitgebouwd, (we krijgen betere journalistiek)
 • Gesprekken ervaringsdeskundigen (die een gemeentemediation hebben meegemaakt en gezien hoe een wijk dan uit elkaar gespeeld kan worden bijvoorbeeld)
 • Wet Openbaarheid Bestuur: informatie opeisen
 • Open brieven, gericht aan het college maar de pers en Raad krijgen hem óók dus ze kunnen het niet negeren. Enorm effectief.
 • Kamervragen, de eerste twee keer warmden we dat vóór
 • Media, af en toe een journalistenlawine, soms op ons initiatief
 • Overzicht van reacties College op Bewonersvragen met commmentaar onzerzijds, zie websitebutton BEWONERSVRAGEN. Een enorme klus!
 • 100 hapklare brokken (Raadsvragen panklaar aangeleverd voor de oppositie). Een enorme klus!
 • Contact oppositie
 • 3X gesprek wethouders
 • maatschappelijk middenveld erbij halen, zoals de Fietsersbond.
 • 2X gesprek El Wahda
 • Ruggenspraak Advocaat tegen de Overheid.


We hebben op de Ledeninfo-avond van 13 april 2015 verteld wat die ruim honderd uur vrijwilligerswerk per week allemaal oplevert:

 • El Wahda erdoordrukken lukte niet in oktober, dat werd 2 december, dat werd 3 maart, dat werd 8 juli (deadline doorverkoop PWA, raadsvergadering juni) en wat ons betreft is het na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 van de baan.
 • Bunker staat er nog
 • Bussluis is er nog
 • Zorgwoningen mogelijk
 • Leerwerkplekken De Ark mogelijk
 • Miniparkje botanische daktuin mogelijk
 • “Verkeersonderzoek” van de Grontmij (5 februari bekendgemaakt) weerlegd (eigenlijk een ontsluitingsadvies, overigens niet meer dan een Conceptrapport)
 • Landelijke aandacht en sympathie
 • Nog meer Kamervragen, ze komen nu spontaan
 • Onderzoeksjournalistiek: diverse onderzoeksjournalisten zijn op dit Goudse Gedonder gedoken.
 • Planschadeclaim ondersteund
 • Crowdfunding in voorbereiding